Читалище

Адрес: Община Враца, с. Згориград, ул.”Георги Димитров”55-а

Читалище “Пробуда 1926” е регистрирано под номер 667 в Министерство на Културата на Република България.

Дейности: 2 бр. Женска вокална група детски танцов състав.
Библиотека – 9550 тома.

На английски: “Probuda 1926” Community Center – registerd as No 667 in Ministry of Culture of Republic of Bulgaria.

Информация

Име на читалището – Народно читалище “ Пробуда 1926 ”

Читалището е основано през 1926 г. от група местни учители и интелектуалци. Библиотеката е създадена с дарения от хората от селото. Оттогава то е огнище на духовен живот. Към читалището функционират детски танцов състав и тригласен женски хор. И макар хората ни да са близо до Враца и имат достъп до градските библиотеки и културни мероприятия, ние успяваме да ги привлечем и сме доказали, че не сме институция със затихващи функции. Дейността на читалището е насочена към работа с местните хора и опознаване на нашите традиции.
Библиотеката разполага с 9830 тома, разделени в 17 литературни раздела.Поддържа се течения на вестниците “Кандидат гимназист” и “Гимназист” – от 1998 г. до днес.Периодични издания със срок на съхранение 1 г.:

  • в-к “Телеграф”
  • в-к “Читалищен вестник”
  • сп-е”Кулинарен журнал”

Адрес: с.Згориград, Община Враца, Обл.Враца, ул.” Георги Димитров” 55-а
Телефон за контакти : 0878891700
Електронна поща ceca_kp@abv.bg
Председател на читалищното настоятелство – Димитър Георгиев Михов
Секретар на читалището Цеца Иванова Кръстева
Членове Читалищно настоятелство

1.Цеца Иванова Кръстева
2.Океан Тодоров Антов
3.Диляна Борисова Георгиева
4.Красимира Каменова Николчова

Дейности на библиотеката

Дейности на библиотеката

Най-успешни обществени дейности / инициативи / кампании / дарителски акции / други, осъществени в периода 2007 – 2009 г.:

1. Вече три години в читалището ни работи Дневен център за работа с деца – “ Детство мое, прекрасно и вълшебно…” създаден по проект на Фондация “ Лале ” – Кралство Холандия. Основната ни цел е – чрез своите дейности да обхванем, най-вече през лятото, всички децата от селото, да осмислим тяхното свободното време през ваканцията. Ролята на библиотеката е да помогне те да развиват своите умения в областите : четене, изобразително изкуство, усвояване на нови знания за природата и нейното опазване, спортменски умения и др.

2. От две и половина години в библиотеката ни има постоянна интернет връзка-нашият «Прозорец към света». Това ни помага да предоставяме на читателите ни качествена и актуална информация за изготвяне на реферати, теми и доклади от всички области на познанието.

3. Повече от 5 години библиотеката ни е връзката с читалищните партньори- местната власт и редица правителствени и неправителствени организации ( Кметство с.Згориград, Община Враца, Регионална библиотека-Враца, Ч-ще „ Развитие ” Враца, Дирекция ” Природен парк Врачански Балкан ” гр.Враца , местните къщи за селки туризъм и др.).Работим преди всичко по изготвянето и разпространяването на информация, свързана с дейностите на партньорите ни, касаещи местната общност. Участваме с рекламни материали, сувенирни изделия от читалищният „Център за сувенири и изделия дело на местни майстори”, детски рисунки, викторини и др. във всички техни инициативи.

Най-значими спечелени проекта от нашата библиотека проекти в периода 2007 – 2009 г.:

1. През 2007 година работихме по спечелен от нас проект ” Селските читалища-информационни посредници ”. По него съставихме справочник на институциите и организациите и предлаганите административни услуги от тях на територията на селото, общината и областта , като същевременно в читалищната библиотека извършваме и до сега редица технически услуги за населението, като – копиране, сканиране, набиране на текстове, попълване на документи , интернет услуги и др.

2. Проектите на Министерството на Културата-“ Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност ” по които закупихме за нуждата на библиотеката ни книги на стойност 1500.00 лв.(500.00 лв. -2007 год. и 1000.00 лв.- 2008 год.)

3. По проект на Министерството на Културата за допълваща субсидия (2008 год.) Извършихме подобряване на материалната база в библиотека на стойност 800.00лв. от проекта и 800 лв. -собствени средства.

4. Проект на фондация-Бил и Мелинда Гейтс- „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ”- Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникации за всеки (осигуряване свободин достъп на читателите до глобалната мрежа).

Художествена самодейност

Към изграденият по проек Читалища – “Център за сувенири и изделия – дело на местни майстори” вече трета година работи хоби-група по ръкоделие. Техните изработки се предлагат за продажба в центъра за сувенири, на посетителите – наши и чужди туристи. В читалището ни има постоянна изложба-базар с изделия на местни майстори. Асортимента наброява над 200 артикула /от иконопис, копаничаство, ръкоделие и др./. Клуб- ЗЗЗ – Завряни Згориградски Зетьове – 72 членове.Читалището е съорганизатор на Сдружението на заврените згориградски зетьове при провеждането на неговите събори. Първият събор е бил през 1987 г., а последният – през м. август 2004 г. За съборите се изготвят сценарии и участват наши състави и индивидуални изпълнители. През 2003- 2004 година работихме по проект “Село Згориград – живи традиции в полите на Балкана” към Проект “Читалища” Цел: Развитие на туризма в с. Згориград чрез възраждане на местните занаяти и културни традиции. Дейности: Към читалището работиха три кръжочни групи (групи по интереси) в следните направления: занаяти, свързани с дървообработване, художествено-битова тъкан и ръкоделие, планинарство (умения по планинско водачество и екскурзоводство в рамките на парка) и билкосъбиране. Тези направления са подбрани съобразно констатираното търсене от страна на посещаващите селото туристи. В сградата на читалището е изграден център “От нас – та по света”. Той реализира дейности, разнообразяващи туристическото предлагане: продажба на сувенири и изделия на кръжочните групи и на местните майстори, предлагане на екологично чисти продукти на планината, водачески и други планинарски услуги, предлагане на анимационни прояви от съществуващите кръжочни и фолклорни групи към читалището. “Врачанската екопътека” ,която води началото си от нашето село е търсена туристическа атракция. Партньори: Община Враца, Кметство – Згориград, Природен парк “Врачански Балкан”, Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански Балкан”. През лятото на 2006г спечелихме и работихме по проект „ Детство мое, реално и вълшебно”. Всяка година провеждаме по два концерта с участието на нашита самодейни колектива. – Пролетен концерт – Коледен концерт За всеки светски и църковен празник подготвяме и подреждаме кулинарни изложби. Читалището ни е член на новоизградената единна ЧИТАЛИЩНА МРЕЖА.

Колектив Брой участници Ръководител
Женски народен хор 20 Нина Димитрова Цветкова
Детски танцов състав 40 Ваня Маринова Ценова
Лазарска група 25 Мариета Димитрова Павлова
Коледарска група 12 Мариета Димитрова Павлова