Ибишов валог

Маршрута е изграден вследствие на постигнатото споразумение за побратимимяване на кметството на с.Згориград, община Враца с гр.Тезеро, Италия , като населени места,сполетени от наводнения след откъсване на минни хвостохранилища и да дени много човешки жертви.

Маршрута започва от местноста Ибишов валог намираща се на 30 мин. От хижа Леденика. В началото на пътеката, извън резервата е направен и туристически заслон.